तिहार पर्व सकिएसंगै तराईमा छठ पर्वको रौनक तयारी सुरु।

57 kj{ bdf}nL, !^ sflQs -/f;;_ M ;"o{sf] cf/fwfgf u/L dgfOg] 57 kj{sf] cj;/df zlgaf/ bdf}nLl:yt dfbL gbL lsgf/df k"hfcr{gf ub}{ eQmfn' . ;Gtfg k|flKt, lg/f]lutf, ;'v, ;d[l4 / rd{/f]u lgsf] x'g] hgljZjf; cg'?k kf/:kl/s cfTdLotf / ;befjsf] k|tLssf] ?kdf of] kj{ dgfOG5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]

काठमाडौं := यसपालिको तिहार पर्व सकिएको छ । हिजो बुधबार भाइटीका लगाएसँगै तिहार पर्व सकिएको हो । हिजो दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएका थिए ।

यस्तै, दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाइदिएका थिए। भाइटिकासँगै झिलिमिली पर्व तिहार सकिएको छ ।यसैबीच, तिहार सकिएसँगै छठ पर्वको रौनक शुरु भएको छ ।

विशेषतः सन्तान प्राप्ति, रोग निदान र पारिवारिक कल्याणका लागि मनाइने छठ पर्वलाई अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने पर्वको रुपमा लिईन्छ । यो पर्व नियम, निष्ठा र विधिपूर्वक मनाइने साझा संस्कृति भएका कारण यसका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्रीको जोहो र किनमेल गर्न नागरिक व्यस्त छन् ।

छठमा प्रसादका रुपमा केरा, फलफूल, पान, सुपारी, भण्टा, मुला किन्न अहिले जनकपुरधामसहित सम्पूर्ण तराई–मधेशका प्रमुख बजारमा निकै चहलपहल बढेको छ । लक्ष्मी पूजाको चार दिनपछि अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट छठ पर्व विधिवत् रूपमा आरम्भ हुन्छ ।

तराईका जिल्लामा छठ पूजाका लागि चाहिने सामग्री, हरिया तरकारी र फलफूल किन्नेको भिडभाड छ । खासगरी छठ पूजामा छठी मातालाई अर्पण गरिने प्रसादमा स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, उखु, हरियो बोडी, पानी सिङ्गडा, मुला, अदुवाको बोट पर्छन् ।